| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NCSC AS206747

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206747
as-name:    NCSC
org:      ORG-DMoD1-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS206747
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS206747
admin-c:    MN1891-RIPE
tech-c:     MN1891-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UK-MOD-MNT
created:    2016-11-11T15:33:14Z
last-modified: 2018-09-04T11:54:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DMoD1-RIPE
org-name:    UK Ministry of Defence
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Whitehall
address:    SW1A 2HB
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44(0)3001512351
admin-c:    MN1891-RIPE
abuse-c:    MH12763-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UK-MOD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UK-MOD-MNT
created:    2004-04-17T12:18:23Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mathew Newton
address:    Defence Digital, Strategic Command
address:    UK Ministry of Defence
phone:     +44 (0)30 677 00816
nic-hdl:    MN1891-RIPE
created:    2005-03-18T10:42:04Z
last-modified: 2021-06-23T16:25:46Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     UK-MOD-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]