| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS AS206718

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206718
as-name:    AS
org:      ORG-RIOS1-RIPE
import:     from AS50233 accept ANY
export:     to AS50233 announce AS206718
import:     from AS12764 accept ANY
import:     from AS16010 accept ANY
export:     to AS12764 announce AS206718
export:     to AS16010 announce AS206718
admin-c:    RL517-RIPE
tech-c:     RL517-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RFERLCZ1
mnt-by:     MNT-RFERLCZ
created:    2016-12-06T08:27:29Z
last-modified: 2018-09-04T11:55:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RIOS1-RIPE
org-name:    RFE/RL, Inc., organizacni slozka
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    VINOHRADSKA 159a
address:    10000
address:    PRAGUE
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420221123727
fax-no:     +420221126701
admin-c:    RL517-RIPE
abuse-c:    LC9860-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-RFERLCZ1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RFERLCZ1
created:    2006-06-08T07:54:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ray Ludendorff
address:    Radio Free Europe
address:    Vinohradska 159a
address:    Praha 10, 100 00
address:    Czech Republic
phone:     +420-2 2112 7765
fax-no:     +420-2-2112 3586
nic-hdl:    RL517-RIPE
mnt-by:     MNT-RFERLCZ
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-02-21T15:54:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]