| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.56.11 (lg) / ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:380b::3eb:380b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IQSTS AS206706

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206706
as-name:    IQSTS
org:      ORG-ISTC1-RIPE
import:     from AS57324 accept ANY
export:     to AS57324 announce AS206706
import:     from AS60185 accept ANY
export:     to AS60185 announce AS206706
import:     from AS210162 accept ANY
export:     to AS210162 announce AS206706
admin-c:    AA35878-RIPE
tech-c:     AA35878-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-iq-iqsts-1
created:    2020-03-19T10:50:59Z
last-modified: 2021-06-14T22:28:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISTC1-RIPE
org-name:    Iraq Smart Technologies Co. for Internet Services and Information Technology Ltd.
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Al-Aarsat Q. , Al-Sadah Street
address:    00964
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647832708808
admin-c:    AA35878-RIPE
tech-c:     AA35878-RIPE
abuse-c:    AR60077-RIPE
mnt-ref:    mnt-iq-iqsts-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-iq-iqsts-1
created:    2020-03-17T10:28:36Z
last-modified: 2020-12-16T13:07:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tareq Al-Yousuf
address:    Maysan Province , Al-Amara City , Al-Askan Q. , Basra Street .
address:    IRAQ
phone:     +9647832708808
nic-hdl:    AA35878-RIPE
mnt-by:     mnt-iq-iqsts-1
created:    2020-03-17T10:28:35Z
last-modified: 2020-03-20T16:44:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]