| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFANET-AS AS20670

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20670
as-name:    INFANET-AS
org:      ORG-SKTA7-RIPE
import:     from AS49785 accept ANY
export:     to AS49785 announce ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS20670
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS-INFANETPL
import:     from AS8075 accept ANY
export:     to AS8075 announce AS-INFANETPL
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS-INFANETPL
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS-INFANETPL
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS-INFANETPL
admin-c:    SK14210-RIPE
tech-c:     SK14210-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-infanet-1-mnt
created:    2011-06-15T09:18:26Z
last-modified: 2020-11-06T11:29:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SKTA7-RIPE
descr:     InfaNET FiberPro
country:    PL
org-name:    Sylwester Kus trading as InfaNET
org-type:    LIR
address:    Wisniowa 449
address:    32-412
address:    Wisniowa
address:    POLAND
phone:     +48123333000
admin-c:    SK14210-RIPE
tech-c:     SK14210-RIPE
abuse-c:    AR56136-RIPE
mnt-ref:    pl-infanet-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-infanet-1-mnt
created:    2019-10-09T06:46:03Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sylwester Kus
address:    Wisniowa 449
address:    32-412
address:    Wisniowa
address:    POLAND
phone:     +48123333000
nic-hdl:    SK14210-RIPE
mnt-by:     pl-infanet-1-mnt
created:    2019-10-09T06:46:03Z
last-modified: 2019-10-09T06:46:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]