| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.74.105 (lg) / ec2-3-92-74-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:4a69::35c:4a69 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Fava_Tabriz-Municipality AS206692

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206692
as-name:    Fava_Tabriz-Municipality
org:      ORG-SAIO4-RIPE
import:     from AS48431 accept ANY
import:     from AS58081 accept ANY
export:     to AS48431 announce AS206692
export:     to AS58081 announce AS206692
import:     from AS24631 accept ANY
export:     to AS24631 announce AS206692
admin-c:    HN2324-RIPE
tech-c:     HN2324-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-tabrizfava-1-mnt
created:    2016-11-23T11:03:56Z
last-modified: 2018-09-04T11:54:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SAIO4-RIPE
org-name:    Statistics and IT Organization Of Tabriz Municiaplity
org-type:    LIR
address:    Across of Kadkhoda-Bashi mosque, end of Maghsoudiye St
address:    5137767475
address:    Tabriz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
admin-c:    VM6175-RIPE
admin-c:    HN2324-RIPE
tech-c:     VM6175-RIPE
tech-c:     HN2324-RIPE
abuse-c:    AR38108-RIPE
mnt-ref:    ir-tabrizfava-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-tabrizfava-1-mnt
created:    2016-10-26T11:36:36Z
last-modified: 2019-07-04T04:08:04Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +984135564929

person:     Hadi Nobahar
address:    Across of Kadkhoda-Bashi mosque, end of Maghsoudiye St
address:    5137767475
address:    Tabriz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +984135564929
nic-hdl:    HN2324-RIPE
mnt-by:     ir-tabrizfava-1-mnt
created:    2016-10-26T11:36:35Z
last-modified: 2016-10-26T11:36:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]