| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.213.192.104 (lg) / ec2-18-213-192-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d5:c068::12d5:c068 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Telemedian AS206651

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206651
as-name:    Telemedian
org:      ORG-TSZO49-RIPE
import:     from as51155 accept ANY
export:     to as51155 announce AS206651
import:     from as56324 accept ANY
export:     to as56324 announce AS206651
admin-c:    TB8702-RIPE
tech-c:     TB8702-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-telemedian-1-mnt
created:    2016-12-02T10:30:29Z
last-modified: 2018-09-04T11:55:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSZO49-RIPE
org-name:    Telemedian Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    ul. Wankowicza 5
address:    09-410
address:    Plock
address:    POLAND
admin-c:    AZ6585-RIPE
admin-c:    TB8702-RIPE
tech-c:     TG5501-RIPE
tech-c:     TB8702-RIPE
abuse-c:    AR38431-RIPE
mnt-ref:    pl-telemedian-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-telemedian-1-mnt
created:    2016-11-24T09:38:19Z
last-modified: 2016-11-25T07:53:00Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48661579601

person:     Tomasz Bylinski
address:    ul. Wankowicza 5
address:    09-410
address:    Plock
address:    POLAND
phone:     +48661579601
nic-hdl:    TB8702-RIPE
mnt-by:     pl-telemedian-1-mnt
created:    2016-11-24T09:38:18Z
last-modified: 2016-11-24T09:38:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]