| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MINISTRYOFJUSTICE AS206629

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206629
as-name:    MINISTRYOFJUSTICE
org:      ORG-HPS3-RIPE
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS206629
import:     from AS12076 accept ANY
export:     to AS12076 announce AS206629
admin-c:    MS36673-RIPE
tech-c:     MS36673-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VODAFONE-UK-MNTNER
created:    2016-12-07T09:53:17Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:38Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VI6-RIPE

organisation:  ORG-HPS3-RIPE
org-name:    Ministry of Justice
org-type:    OTHER
address:    Clive House
address:    70 Petty France
address:    SW1 9EX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
abuse-c:    AC29226-RIPE
phone:     +44 203 334 5788
mnt-ref:    CW-EUROPE-GSOC
mnt-by:     CW-EUROPE-GSOC
admin-c:    MS36673-RIPE
created:    2014-11-14T16:37:17Z
last-modified: 2016-12-01T09:32:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mark Stevens
address:    HM Prison Service
address:    Clive House
address:    70 Petty France
address:    SW1 9EX
address:    London
address:    United Kingdom
phone:     +44 203 334 5788
mnt-by:     CW-EUROPE-GSOC
nic-hdl:    MS36673-RIPE
created:    2014-11-14T16:36:04Z
last-modified: 2014-11-14T16:36:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]