| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MP-ELEKTRONIKA-AS AS20662

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20662
as-name:    MP-ELEKTRONIKA-AS
org:      ORG-SNI2-RIPE
import:     from AS8206 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8206 announce AS20662
default:    to AS8206 action pref=100; networks ANY
admin-c:    RST1
tech-c:     rst1
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NANO-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-10-04T13:00:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SNI2-RIPE
org-name:    Sia Nano IT
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Maskavas iela 240 - 510
address:    LV-1063
address:    Riga
address:    LATVIA
phone:     +37166100107
fax-no:     +37167876478
admin-c:    RST1
abuse-c:    AR13958-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NANO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NANO-MNT
created:    2009-05-13T13:04:16Z
last-modified: 2020-12-16T12:34:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Romans Scugarevs
address:    Maskavas 240-510, Riga, Latvia
phone:     +371 66100107
nic-hdl:    RST1
mnt-by:     NANO-MNT
created:    2014-01-30T12:34:15Z
last-modified: 2014-09-26T12:58:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]