| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATLANTIS AS20657

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20657
as-name:    ATLANTIS
descr:     Sofia, Bulgaria
import:     from AS8390 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29582 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34224 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59900 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6762 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8390 announce AS-ATL
export:     to AS8928 announce AS-ATL
export:     to AS29582 announce AS-ATL
export:     to AS34224 announce AS-ATL
export:     to AS59900 announce AS-ATL
export:     to AS6762 announce AS-ATL
import:     from AS43063 action pref=100; accept AS43063
import:     from AS201114 action pref=100; accept AS201114
import:     from AS47226 action pref=100; accept AS47226
import:     from AS35011 action pref=100; accept AS35011
default:    to AS8928 action pref=100; networks ANY
default:    to AS29582 action pref=100; networks ANY
org:      ORG-ABL4-RIPE
admin-c:    KF4374-RIPE
tech-c:     KF4374-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATLANTIS-GROUP-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-01-19T18:18:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ABL4-RIPE
org-name:    ATLANTIS BG Ltd.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    Mladost 1, bl. 54 vh.2, floor 7, ap.3AT.
address:    1784
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +35929748855
fax-no:     +35929748859
abuse-c:    AR14208-RIPE
admin-c:    KF4374-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ATLANTISBG
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ATLANTISBG
created:    2005-11-24T06:12:23Z
last-modified: 2020-12-16T13:42:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kalin Filipov
address:    Mladost 1, bl. 54
address:    1784 Sofia,
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 9748855
nic-hdl:    KF4374-RIPE
mnt-by:     ATLANTIS-GROUP-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-05-24T11:46:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]