| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AirMax_Fiber-internet AS206561

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206561
as-name:    AirMax_Fiber-internet
org:      ORG-ACL36-RIPE
import:     from AS9121 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS206561
import:     from AS47331 accept ANY
export:     to AS47331 announce AS206561
admin-c:    AM40026-RIPE
tech-c:     AM40026-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     cy-airmax-1-mnt
created:    2016-12-20T13:56:16Z
last-modified: 2021-01-16T00:19:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ACL36-RIPE
org-name:    AirMax Communication Ltd
country:    TR
org-type:    LIR
address:    SkyLife A Blok No2: Kyrenia
address:    99420
address:    Girne
address:    TURKEY
phone:     +90 533 888 7 666
admin-c:    AM40026-RIPE
tech-c:     AM40026-RIPE
abuse-c:    AR37968-RIPE
mnt-ref:    cy-airmax-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     cy-airmax-1-mnt
created:    2016-10-17T12:33:04Z
last-modified: 2021-02-08T13:45:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     adil malik
address:    SkyLife A Blok No2, girne
address:    99420
address:    Girne
address:    CYPRUS
phone:     +90 533 888 7 666
nic-hdl:    AM40026-RIPE
mnt-by:     cy-airmax-1-mnt
created:    2016-10-17T12:33:03Z
last-modified: 2020-09-29T07:20:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]