| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  e-StyleISP-AS AS20655

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20655
as-name:    e-StyleISP-AS
org:      ORG-SL23-RIPE
remarks:    Upstreams Peers Clients import
import:     from AS1299 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8631 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8641 action pref=200; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=200; accept ANY
import:     from AS42861 action pref=200; accept ANY
import:     from AS39191 action pref=200; accept AS39191
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8641 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39191 accept AS39191
remarks:    Upstreams Peers Clients export
export:     to AS1299 announce AS-EST
export:     to AS8470 announce AS-EST
export:     to AS8470 announce AS-EST
export:     to AS8631 announce AS-EST
export:     to AS8641 announce AS-EST
export:     to AS9002 announce AS-EST
export:     to AS42861 announce AS-EST
export:     to AS39191 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-EST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-EST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8641 announce AS-EST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-EST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39191 announce ANY
admin-c:    ISPA6-RIPE
tech-c:     ISPA6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SUNET2000-MNT
created:    2002-07-03T16:30:31Z
last-modified: 2022-02-21T06:01:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SL23-RIPE
org-name:    e-Style ISP LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    office 202, 8/1 Prishvina str
address:    127549
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 499 7120000
fax-no:     +7 495 7727616
admin-c:    VZH-RIPE
admin-c:    FAV-RIPE
abuse-c:    ISPA6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SUNET2000-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SUNET2000-MNT
created:    2004-04-17T11:59:09Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      e-Style ISP administrators
address:    e-Style ISP Ltd.,
address:    off. 209, 8/1 Prishvina str.,
address:    127549 Moscow, Russia
phone:     +7 495 7969797
admin-c:    FAV-RIPE
admin-c:    VZH-RIPE
tech-c:     FAV-RIPE
tech-c:     VZH-RIPE
nic-hdl:    ISPA6-RIPE
mnt-by:     SUNET2000-MNT
abuse-mailbox: noc@estt.ru
created:    2004-08-09T14:48:21Z
last-modified: 2019-06-26T15:58:20Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    modified for Russian phone area changes
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]