| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNITRON-AS AS20652

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20652
org:      ORG-USDL1-RIPE
as-name:    UNITRON-AS
descr:     Shropshire, UK
import:     from AS174 action pref=50; accept ANY
import:     from AS8468 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS20652
export:     to AS8468 announce AS20652
default:    to AS174 action pref=50;
admin-c:    SG10006-RIPE
tech-c:     JS23792-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UNITRON-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-12-09T20:36:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-USDL1-RIPE
org-name:    Unitron Systems & Development LTD
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Network House,
        Stafford Park 17
address:    TF3 3DG
address:    Telford, Shropshire
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 333 8000 873
abuse-c:    AR17975-RIPE
admin-c:    SG10006-RIPE
admin-c:    JS23792-RIPE
mnt-by:     UNITRON-MNT
mnt-ref:    UNITRON-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2004-04-17T12:23:14Z
last-modified: 2022-09-06T08:34:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     John Shaw
address:    Network House
address:    Stafford Park 17
address:    Telford
address:    Shropshire
address:    TF3 3DG
phone:     +44 (0)333 8000 873
fax-no:     +44 (0)845 5190 873
nic-hdl:    JS23792-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:19Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     UNITRON-MNT

person:     Steve Griffin
address:    Network House
address:    Stafford Park 17
address:    Telford
address:    Shropshire
address:    TF3 3DG
phone:     +44 (0)333 8000 873
fax-no:     +44 (0)845 5191 873
nic-hdl:    SG10006-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:20Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     UNITRON-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]