| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.214.224.207 (lg) / ec2-3-214-224-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d6:e0cf::3d6:e0cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RTB-HOUSE-WAW AS206502

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206502
as-name:    RTB-HOUSE-WAW
org:      ORG-RHS6-RIPE
import:     from AS15694 accept ANY
export:     to AS15694 announce AS206502
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS206502
admin-c:    RHA20-RIPE
tech-c:     RHA20-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-rtbhouse-1-mnt
created:    2017-01-10T11:03:38Z
last-modified: 2018-09-04T11:56:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RHS6-RIPE
org-name:    RTB HOUSE S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Al. Niepodleglosci 69
address:    02-626
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48221881271
admin-c:    RHA20-RIPE
tech-c:     RHA20-RIPE
abuse-c:    AR38754-RIPE
mnt-ref:    pl-rtbhouse-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-rtbhouse-1-mnt
created:    2016-12-27T08:04:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RTB HOUSE Administrators
address:    RTB House S.A.
address:    Al. Niepodleglosci 69
address:    02-626 Warszawa
address:    POLAND
admin-c:    BR4038-RIPE
admin-c:    MG23487-RIPE
admin-c:    MK19992-RIPE
admin-c:    KT3676-RIPE
admin-c:    MG27652-RIPE
admin-c:    MN12911-RIPE
tech-c:     BR4038-RIPE
tech-c:     MG23487-RIPE
tech-c:     MK19992-RIPE
tech-c:     KT3676-RIPE
tech-c:     MG27652-RIPE
tech-c:     MN12911-RIPE
nic-hdl:    RHA20-RIPE
mnt-by:     pl-rtbhouse-1-mnt
created:    2016-12-29T11:19:34Z
last-modified: 2020-09-29T07:25:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]