| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.56.11 (lg) / ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:380b::3eb:380b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:   MMNETWORKS AS206499

as-block:       AS196608 - AS213403
descr:          RIPE NCC ASN block
remarks:        These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
created:        2020-10-28T07:56:37Z
last-modified:  2020-10-28T07:56:37Z
source:         RIPE


aut-num:        AS206499
as-name:        MMNETWORKS
org:            ORG-OA803-RIPE
descr:          MM NETWORKS
remarks:        ==========================================================
remarks:        ==========================================================
import:         from AS-ANY accept ANY
export:         to AS-ANY announce AS-MMNETWORKS
mp-import:      afi ipv6.unicast from AS-ANY accept ANY
mp-export:      afi ipv6.unicast to AS-ANY announce AS-MMNETWORKS
remarks:        ==========================================================
remarks:        ==========================================================
status:         ASSIGNED
admin-c:        MZ7290-RIPE
tech-c:         MZ7290-RIPE
mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:         EMZET-MNT
mnt-by:         MM-NET-MNT
created:        2017-01-10T12:22:54Z
last-modified:  2020-11-16T17:53:34Z
source:         RIPE
sponsoring-org: ORG-CR119-RIPE

organisation:   ORG-OA803-RIPE
org-type:       OTHER
descr:          M&M NETWORKS
remarks:        ==========================================================
remarks:        =============[ https://www.m-m-networks.net ]=============
remarks:        ==========================================================
address:        Poland, 82-300 Elblag, Narciarska 13/5
admin-c:        MZ7290-RIPE
tech-c:         MZ7290-RIPE
remarks:        ==========================================================
abuse-c:        ACRO3223-RIPE
mnt-ref:        EMZET-MNT
mnt-ref:        MM-NET-MNT
mnt-by:         EMZET-MNT
mnt-by:         MM-NET-MNT
org-name:       Marek Ziolkowski
created:        2017-01-07T18:27:37Z
last-modified:  2020-08-26T20:51:44Z
source:         RIPE # Filtered

person:         Marek Ziolkowski
address:        ul. Narciarska 13/5
address:        82-300 Elblag
address:        Poland
phone:          +48 505750984
mnt-by:         EMZET-MNT
mnt-by:         MM-NET-MNT
nic-hdl:        MZ7290-RIPE
created:        2016-06-09T19:39:55Z
last-modified:  2019-02-23T20:42:49Z
source:         RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]