| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASFIBERSUNUCU AS20649

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20649
as-name:    ASFIBERSUNUCU
org:      ORG-TIEH1-RIPE
admin-c:    FBSN34
tech-c:     FBSN35
import:     from AS201364 accept ANY
import:     from AS210666 accept ANY
import:     from AS42910 accept ANY
export:     to AS201364 announce AS20649
export:     to AS210666 announce AS20649
export:     to AS42910 announce AS20649
mp-import:   afi ipv6.unicast from as42910 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to as42910 announce as20649
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FIBERSUNUCU
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-10-13T08:39:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TIEH1-RIPE
org-name:    FS Veri Merkezi Internet Teknolojileri Limited Sirketi
country:    TR
org-type:    LIR
address:    Rami Kisla Cad. Turkuaz Atlas Is Merkezi No 57 Kat 2
address:    34055
address:    Istanbul
address:    TURKEY
phone:     +902129001222
fax-no:     +902128762044
abuse-c:    AR17346-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-FIBERSUNUCU
mnt-ref:    AS42910
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-FIBERSUNUCU
created:    2004-04-17T12:08:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:50Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    FBSN34

person:     Fibersunucu IP Administrator
address:    Rami Kisla Cad. Turkuaz Atlas Is Merkezi No: 57 Kat 2 PK 34055
address:    Eyup/Istanbul/Turkey
phone:     +90 212 900 12 22
fax-no:     +90 212 876 20 44
nic-hdl:    FBSN34
mnt-by:     MNT-FIBERSUNUCU
mnt-by:     TEKNOTEL-MNT
created:    2014-11-19T15:34:13Z
last-modified: 2017-10-30T22:40:49Z
source:     RIPE

person:     Fibersunucu NOC
address:    Rami Kisla Cad. Turkuaz Atlas Is Merkezi No: 57 Kat 2 PK 34055
address:    Eyup/Istanbul/Turkey
phone:     +90 212 900 12 22
fax-no:     +90 212 876 20 44
nic-hdl:    FBSN35
mnt-by:     MNT-FIBERSUNUCU
created:    2014-11-19T16:15:12Z
last-modified: 2017-10-30T22:40:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]