| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RAN-Networks AS20648

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20648
as-name:    RAN-Networks
import:     from AS198432 action pref=50; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS198432 announce AS20648
export:     to AS1299 announce AS20648
default:    to AS198432 action pref=50;
org:      ORG-RI1-RIPE
admin-c:    AMdL19-RIPE
tech-c:     AMdL19-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ALVAROMONTERO
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RI1-RIPE
org-name:    RAN Networks S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
phone:     +34911332634
fax-no:     +34912916351
mnt-ref:    RAN-DOMREG
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RAN-DOMREG
created:    2004-04-17T11:18:03Z
last-modified: 2021-07-07T08:47:56Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    AR14983-RIPE
address:    C/ Marzo 18
address:    28022
address:    Madrid
address:    SPAIN
admin-c:    AMdL19-RIPE

person:     Alvaro Montero de Lema
address:    C/ Marzo 18
phone:     +34 902947616
nic-hdl:    AMdL19-RIPE
mnt-by:     MNT-ALVAROMONTERO
created:    2007-08-21T12:02:58Z
last-modified: 2014-11-03T10:10:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]