| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TREBORADICENET-AS AS206468

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206468
as-name:    TREBORADICENET-AS
org:      ORG-TZ9-RIPE
sponsoring-org: ORG-FS184-RIPE
import:     from AS51400 accept ANY
export:     to AS51400 announce AS206468
import:     from AS51744 accept ANY
export:     to AS51744 announce AS206468
admin-c:    MS42466-RIPE
tech-c:     MS42466-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FeldHost-MNT
created:    2017-01-16T13:16:10Z
last-modified: 2018-09-04T11:56:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TZ9-RIPE
org-name:    Treboradice.net z.s.
org-type:    OTHER
address:    Adelcina 210/14
address:    196 00
address:    Prague 9
address:    CZECH REPUBLIC
abuse-c:    ACRO3409-RIPE
mnt-ref:    FeldHost-MNT
mnt-by:     FeldHost-MNT
created:    2017-01-12T14:57:04Z
last-modified: 2017-01-13T12:33:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Kolar
address:    Adelcina 210/14
address:    196 00
address:    Prague 9
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420774480236
org:      ORG-TZ9-RIPE
nic-hdl:    MS42466-RIPE
mnt-by:     FeldHost-MNT
created:    2017-01-12T15:02:13Z
last-modified: 2017-01-13T12:26:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]