| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JaworNet-AS AS206454

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206454
as-name:    JaworNet-AS
org:      ORG-JRJ1-RIPE
import:     from AS50411 accept ANY
export:     to AS50411 announce AS206454
import:     from AS199265 accept ANY
export:     to AS199265 announce AS206454
admin-c:    RJ4557-RIPE
tech-c:     RJ4557-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-telenecik-1-mnt
mnt-by:     pl-telenecik-1-mnt
created:    2017-01-17T15:29:57Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PITA3-RIPE

organisation:  ORG-JRJ1-RIPE
org-name:    JaworNet Robert Jaworski
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Braci Tulodzieckich 6
address:    09-200
address:    Sierpc
address:    POLAND
abuse-c:    ACRO3509-RIPE
mnt-ref:    pl-telenecik-1-mnt
mnt-by:     pl-telenecik-1-mnt
created:    2017-01-16T16:14:30Z
last-modified: 2022-12-01T17:16:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Jaworski
address:    ul. Jana Pawla II 25 lok. 27
address:    09-200
address:    Sierpc
address:    POLAND
phone:     +48 530510677
nic-hdl:    RJ4557-RIPE
mnt-by:     pl-telenecik-1-mnt
created:    2017-01-16T16:16:59Z
last-modified: 2017-01-16T16:16:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]