| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.190.82 (lg) / ec2-3-238-190-82.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:be52::3ee:be52 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SouthTransTelecom-AS AS206448

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206448
as-name:    SouthTransTelecom-AS
org:      ORG-LA1073-RIPE
import:     from AS28761 accept ANY
export:     to AS28761 announce AS206448
import:     from AS6789 accept ANY
export:     to AS6789 announce AS206448
admin-c:    ACRO3547-RIPE
tech-c:     ACRO3547-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2017-01-18T12:38:35Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-LA1073-RIPE
org-name:    LLC "SouthTransTelecom"
org-type:    OTHER
address:    296505, Russia, Saki, Revolution str., 1A, office 14
abuse-c:    ACRO3547-RIPE
mnt-ref:    LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2017-01-17T13:17:54Z
last-modified: 2017-01-17T13:17:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse contact role object
address:    296505, Russia, Saki, Revolution str., 1A, office 14
abuse-mailbox: arsen@ugtrans.net
nic-hdl:    ACRO3547-RIPE
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2017-01-17T13:17:44Z
last-modified: 2017-01-17T13:17:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]