| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Netpandan AS206440

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206440
as-name:    Netpandan
org:      ORG-NE55-RIPE
import:     from AS202247 accept ANY
export:     to AS60690 announce AS206440
import:     from AS202247 accept ANY
export:     to AS60690 announce AS206440
admin-c:    NA7630-RIPE
tech-c:     NA7630-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-is-netpandan-1-MNT
created:    2022-04-04T12:40:25Z
last-modified: 2022-04-04T12:40:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NE55-RIPE
org-name:    Netpandan ehf
country:    IS
org-type:    LIR
address:    Adalthingi 5
address:    203
address:    Kopavogur
address:    ICELAND
phone:     +3545727272
admin-c:    NA7630-RIPE
tech-c:     NA7630-RIPE
abuse-c:    AR67932-RIPE
mnt-ref:    lir-is-netpandan-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-is-netpandan-1-MNT
created:    2022-03-17T11:05:35Z
last-modified: 2022-03-17T11:05:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC
address:    ICELAND
address:    Kopavogur
address:    203
address:    Adalthingi 5
phone:     +3545727272
nic-hdl:    NA7630-RIPE
mnt-by:     lir-is-netpandan-1-MNT
created:    2022-03-17T11:05:35Z
last-modified: 2022-03-17T11:05:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]