| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FUJIFILM-AS AS206436

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206436
as-name:    FUJIFILM-AS
org:      ORG-FEB4-RIPE
import:     from AS39686 accept ANY
export:     to AS39686 announce AS206436
admin-c:    ESD53-RIPE
tech-c:     ESD53-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     nl-fujifilm-1-MNT
created:    2017-01-19T14:03:40Z
last-modified: 2021-02-01T14:45:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FEB4-RIPE
org-name:    FUJIFILM Europe B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Oudenstaart 1
address:    5047TK
address:    Tilburg
address:    NETHERLANDS
phone:     +31135791911
admin-c:    AA36846-RIPE
tech-c:     AA36846-RIPE
abuse-c:    AR61405-RIPE
mnt-ref:    nl-fujifilm-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     nl-fujifilm-1-MNT
created:    2020-11-26T08:51:45Z
last-modified: 2020-12-16T13:19:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FUJIFILM European Service Desk
address:    P.O. Box 600, 5000AP Tilburg, Netherlands
nic-hdl:    ESD53-RIPE
mnt-by:     nl-fujifilm-1-MNT
created:    2020-11-30T12:24:58Z
last-modified: 2020-11-30T12:24:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]