| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  infotec AS206430

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206430
as-name:    infotec
org:      ORG-ITIY1-RIPE
import:     from AS202766 accept ANY
export:     to AS202766 announce AS206430
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS206430
admin-c:    JG8370-RIPE
tech-c:     JG8370-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-infotec-1-mnt
created:    2017-01-20T13:27:27Z
last-modified: 2020-06-11T09:34:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ITIY1-RIPE
org-name:    INFOTEC TECNOLOGIA INTEGRAL Y TELECOMUNICACIONES SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Mesones, 16
address:    21540
address:    Villanueva de los Castillejos (Huelva)
address:    SPAIN
phone:     +34959 387 272
admin-c:    JG8370-RIPE
tech-c:     JG8370-RIPE
abuse-c:    AR39008-RIPE
mnt-ref:    es-infotec-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-infotec-1-mnt
created:    2017-01-19T14:22:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     INFOTEC TIT SL
address:    C/ Mesones, 16
address:    21540
address:    Villanueva de los Castillejos (Huelva)
address:    SPAIN
phone:     +34959 387 272
nic-hdl:    JG8370-RIPE
mnt-by:     es-infotec-1-mnt
created:    2017-01-19T14:22:05Z
last-modified: 2021-02-08T18:10:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]