| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Genius-Guard AS206397

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206397
as-name:    Genius-Guard
descr:     Genius Guard
org:      ORG-GL462-RIPE
import:     from AS57724 accept ANY
export:     to AS57724 announce AS206397
admin-c:    AS45826-RIPE
tech-c:     AS45826-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GENIUSX-MNT
created:    2017-01-27T09:53:18Z
last-modified: 2021-10-05T06:42:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GL462-RIPE
org-name:    Geniusx Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Suite 395, Unit 3A, 34-35 Hatton Garden, Holborn
address:    EC1N 8DX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442032867733
admin-c:    AS45826-RIPE
tech-c:     AS45826-RIPE
abuse-c:    AR65415-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GENIUSX-MNT
created:    2021-09-20T07:13:33Z
last-modified: 2021-10-03T09:17:18Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    GENIUSX-MNT

person:     Arash Sarmad
address:    United Kingdom
phone:     +442032867733
org:      ORG-GG265-RIPE
nic-hdl:    AS45826-RIPE
mnt-by:     GENIUSX-MNT
created:    2021-10-03T08:55:54Z
last-modified: 2021-10-03T09:06:41Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]