| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.220.21 (lg) / ec2-3-233-220-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:dc15::3e9:dc15 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Genius-Security-Ltd AS206397

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206397
as-name:    Genius-Security-Ltd
org:      ORG-GSL21-RIPE
import:     from AS46573 accept ANY
export:     to AS46573 announce AS206397
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS206397
admin-c:    MB43264-RIPE
tech-c:     MB43264-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GSLTD-MNT
created:    2017-01-27T09:53:18Z
last-modified: 2018-09-04T11:57:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GSL21-RIPE
org-name:    Genius Security Ltd
org-type:    LIR
address:    20-22 Wenlock Road
address:    N1 7GU
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    MB43264-RIPE
tech-c:     MB43264-RIPE
abuse-c:    AR39162-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GSLTD-MNT
created:    2016-12-30T08:37:10Z
last-modified: 2017-02-03T22:07:26Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +442037691442
geoloc:     51.530705 -0.093708
language:    EN
mnt-ref:    GSLTD-MNT

person:     Mohsen Binaei
address:    20-22 Wenlock Road
address:    N1 7GU
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442037691442
nic-hdl:    MB43264-RIPE
mnt-by:     GSLTD-MNT
created:    2017-02-03T21:58:46Z
last-modified: 2017-02-03T22:00:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]