| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.142.104 (lg) / ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:8e68::3e5:8e68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Genius-Guard AS206397

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206397
as-name:    Genius-Guard
descr:     Genius Guard
org:      ORG-GSL21-RIPE
import:     from AS57724 accept ANY
export:     to AS57724 announce AS206397
admin-c:    AS45035-RIPE
tech-c:     AS45035-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GX-MNT
created:    2017-01-27T09:53:18Z
last-modified: 2021-02-09T11:18:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GSL21-RIPE
org-name:    Genius Security Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    20-22 Wenlock Road
address:    N1 7GU
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442037691442
language:    EN
admin-c:    PC16953-RIPE
tech-c:     PC16953-RIPE
abuse-c:    AR39162-RIPE
mnt-ref:    GSLTD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GSLTD-MNT
created:    2016-12-30T08:37:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arash Sarmad
address:    United Kingdom
phone:     +442032867733
org:      ORG-GG255-RIPE
nic-hdl:    AS45035-RIPE
mnt-by:     GX-MNT
created:    2021-02-09T10:51:39Z
last-modified: 2021-02-09T16:40:38Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]