| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VOXLAN-AS AS206383

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206383
as-name:    VOXLAN-AS
org:      ORG-VL409-RIPE
import:     from AS8866 accept ANY
export:     to AS8866 announce AS206383
import:     from AS31287 accept ANY
export:     to AS31287 announce AS206383
import:     from AS44901 accept ANY
export:     to AS44901 announce AS206383
import:     from AS201133 accept ANY
export:     to AS201133 announce AS206383
admin-c:    VA33190-RIPE
tech-c:     VA33190-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VOXLAN-MNT
created:    2017-01-31T15:07:21Z
last-modified: 2023-11-06T23:02:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VL409-RIPE
org-name:    VOXLAN LTD.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    8 Han Kubrat Str.
address:    4000
address:    Plovdiv
address:    BULGARIA
phone:     +359878453335
admin-c:    VM7766-RIPE
tech-c:     VM7766-RIPE
abuse-c:    AR68793-RIPE
mnt-ref:    lir-bg-voxlan-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-bg-voxlan-1-MNT
created:    2022-08-08T07:41:07Z
last-modified: 2022-08-08T07:41:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Aleksandrov
address:    Plovdiv, str. Han Kubrat 8
phone:     +359878453335
nic-hdl:    VA33190-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2017-01-18T10:34:44Z
last-modified: 2017-01-18T10:34:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]