| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Freifunk-Essen AS206356

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206356
as-name:    Freifunk-Essen
org:      ORG-FEE2-RIPE
remarks:    *********************************************
remarks:    Upstreams
remarks:    *********************************************
remarks:    LWLcom
import:     from AS50629 accept ANY
export:     to AS50629 announce AS-FFE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50629 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50629 announce AS-FFE
remarks:
remarks:    Philuweb UG
import:     from AS205112 accept ANY
export:     to AS205112 announce AS-FFE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205112 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205112 announce AS-FFE
remarks:
remarks:    *********************************************
remarks:    Peers
remarks:    *********************************************
remarks:    Freifunk Rheinland e.V.
import:     from AS201701 accept AS-FFRL
export:     to AS201701 announce AS-FFE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201701 accept AS-FFRL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201701 announce AS-FFE
remarks:
remarks:    Twitch
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-FFE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-FFE
remarks:
remarks:    Apple Inc.
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-FFE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-FFE
remarks:
remarks:    EXARING AG
import:     from AS51324 accept AS-EXARING
export:     to AS51324 announce AS-FFE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51324 accept AS-EXARING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51324 announce AS-FFE
remarks:
remarks:    routing-rocks
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202739 accept AS-routing-rocks
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202739 announce AS-FFE
remarks:
remarks:    *********************************************
remarks:    Downstreams
remarks:    *********************************************
remarks:    Freifunk Kitzingen e.V.
import:     from AS208727 accept AS-FFK
export:     to AS208727 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208727 accept AS-FFK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208727 announce ANY
remarks:
remarks:    *********************************************
remarks:    We are also present at DE-CIX DUS and DE-CIX FRA.
remarks:    For more information: https://as206356.peeringdb.com
remarks:    *********************************************
admin-c:    FFE3-RIPE
tech-c:     FFE3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ffe
created:    2017-02-07T10:45:57Z
last-modified: 2021-09-12T09:39:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FEE2-RIPE
org-name:    Freifunk Essen e.V.
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Viehofer Str. 31
address:    45127
address:    Essen
address:    GERMANY
phone:     +4920185787716
admin-c:    FFE3-RIPE
tech-c:     FFE3-RIPE
abuse-c:    FFE3-RIPE
mnt-ref:    mnt-ffe
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ffe
created:    2018-07-23T12:46:57Z
last-modified: 2020-12-16T13:19:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Freifunk Essen e.V. NOC
address:    Viehofer Str. 31
address:    45127 Essen
admin-c:    DAN213-RIPE
admin-c:    PB20014-RIPE
admin-c:    JS17676-RIPE
tech-c:     DAN213-RIPE
nic-hdl:    FFE3-RIPE
mnt-by:     mnt-ffe
created:    2017-02-11T09:42:44Z
last-modified: 2021-09-12T09:57:50Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: noc@freifunk-essen.de
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]