| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  START-TELE-RADIO AS206334

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206334
as-name:    START-TELE-RADIO
org:      ORG-TSL66-RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE
import:     from AS199599 accept ANY
export:     to AS199599 announce AS206334
import:     from AS201706 accept ANY
export:     to AS201706 announce AS206334
admin-c:    TS41276-RIPE
tech-c:     TS41276-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     START-TELE-RADIO-MNT
created:    2022-04-06T11:37:25Z
last-modified: 2022-04-06T11:37:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSL66-RIPE
org-name:    Teleradiocompany Start LLC
country:    RU
address:    Ogorodny proezd 4-1
address:    127254 Moscow Russia
org-type:    OTHER
abuse-c:    TS41276-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     START-TELE-RADIO-MNT
created:    2022-04-05T14:24:18Z
last-modified: 2022-12-01T17:28:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Teleradiocompany Start
address:    Ogorodny proezd 4-1
address:    127254 Moscow Russia
admin-c:    MS54221-RIPE
tech-c:     AB43130-RIPE
abuse-mailbox: info@tvstart.ru
nic-hdl:    TS41276-RIPE
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     START-TELE-RADIO-MNT
created:    2022-04-05T14:22:03Z
last-modified: 2022-04-05T14:27:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]