| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ruprofit-01 AS206301

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206301
as-name:    ruprofit-01
org:      ORG-LIE4-RIPE
import:     from AS47440 accept ANY
export:     to AS47440 announce AS206301
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS206301
admin-c:    IET14-RIPE
tech-c:     IET14-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-itexp-1
created:    2017-02-15T15:51:01Z
last-modified: 2020-08-19T13:59:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LIE4-RIPE
org-name:    LLC IT Expert
country:    RU
org-type:    LIR
address:    ul. Usiyevicha, dom 29, korpus 1, et. 1, pom. XI, kom. 2
address:    125315
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74952302642
admin-c:    IET14-RIPE
tech-c:     IET14-RIPE
abuse-c:    AR59898-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-itexp-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-itexp-1
created:    2020-02-20T08:53:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:00:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT Expert team
address:    ul. Usiyevicha, dom 29, korpus 1, et. 1, pom. XI, kom. 2
address:    125315
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74952302642
nic-hdl:    IET14-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-itexp-1
created:    2020-02-20T08:52:59Z
last-modified: 2020-02-20T08:52:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]