| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROIO AS206293

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206293
as-name:    PROIO
org:      ORG-PG76-RIPE
import:     from AS47215 accept ANY
export:     to AS47215 announce AS206293
import:     from AS29686 accept ANY
export:     to AS29686 announce AS206293
admin-c:    SB18595-RIPE
tech-c:     SB18595-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROIO-MNT
created:    2017-02-17T13:09:19Z
last-modified: 2018-09-04T11:57:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PG76-RIPE
org-name:    proIO GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Kleyerstrasse 79 - 89
address:    60326
address:    Frankfurt am Main
address:    GERMANY
phone:     +49697390490
fax-no:     +496973904925
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PROIO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROIO-MNT
abuse-c:    PROI1-RIPE
created:    2013-02-27T14:58:48Z
last-modified: 2020-12-16T12:45:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Swen Brueseke
address:    proIO GmbH
address:    Kleyerstrasse 79 - 89
address:    60326 Frankfurt am Main
phone:     +49697390490
nic-hdl:    SB18595-RIPE
mnt-by:     PROIO-MNT
created:    2013-02-28T10:23:19Z
last-modified: 2013-02-28T10:41:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]