| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIMMERBYKOMMUN-KH AS206288

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206288
as-name:    VIMMERBYKOMMUN-KH
org:      ORG-Vk13-RIPE
import:     from AS206377 accept ANY
export:     to AS206377 announce AS206288
import:     from AS12552 accept ANY
export:     to AS12552 announce AS206288
admin-c:    ARI26-RIPE
admin-c:    ARI26-RIPE
tech-c:     ARI26-RIPE
tech-c:     ARI26-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NATGRUPPEN-ITSAM
created:    2017-02-20T08:43:30Z
last-modified: 2022-11-09T08:01:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Vk13-RIPE
org-name:    Vimmerby kommun
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Teknikringen 9
address:    58330
address:    Linkping
address:    SWEDEN
phone:     +4649419700
fax-no:     +4649419799
admin-c:    ARI26-RIPE
abuse-c:    AR17245-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-NATGRUPPEN-ITSAM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NATGRUPPEN-ITSAM
created:    2011-05-12T12:16:19Z
last-modified: 2022-11-09T08:31:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Admin Role ITSAM
address:    Teknikringen 9
admin-c:    PS23383-RIPE
admin-c:    SP20623-RIPE
nic-hdl:    ARI26-RIPE
mnt-by:     MNT-NATGRUPPEN-ITSAM
created:    2022-11-07T10:15:43Z
last-modified: 2022-11-09T07:44:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]