| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SANDNET AS20626

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20626
as-name:    SANDNET
descr:     Sweden
org:      ORG-SEEA1-RIPE
import:     from AS16117 accept AS16117
import:     from AS25417 accept AS25417
import:     from AS29315 accept AS29315
import:     from AS15893 accept AS15893
import:     from AS41848 accept AS41848
import:     from AS28847 accept AS28847
import:     from AS28954 accept AS28954
import:     from AS1653 accept AS-SUNET
import:     from AS208201 accept AS208201
import:     from AS12552 accept ANY
export:     to AS208201 announce ANY
export:     to AS12552 announce AS-SANDNET
export:     to AS16117 announce AS-SANDNET
export:     to AS16251 announce AS-SANDNET
export:     to AS25417 announce AS-SANDNET
export:     to AS29315 announce AS-SANDNET
export:     to AS28847 announce AS-SANDNET
export:     to AS15893 announce AS-SANDNET
export:     to AS41848 announce AS-SANDNET
export:     to AS28954 announce AS-SANDNET
admin-c:    SNET1-RIPE
tech-c:     SNET1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SANDNET-MNT
created:    2001-12-06T08:25:53Z
last-modified: 2022-04-07T08:26:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SEEA1-RIPE
org-name:    Sandviken Energi AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Gavlevagen 96
address:    811 21
address:    Sandviken
address:    SWEDEN
phone:     +46 26 24 16 00
fax-no:     +46 26 27 53 82
abuse-c:    AR17210-RIPE
admin-c:    TN4606-RIPE
admin-c:    TOBE4-RIPE
mnt-ref:    SANDNET-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SANDNET-MNT
created:    2004-04-17T12:04:30Z
last-modified: 2023-02-13T14:22:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sandviken Net Registry
address:    Gavlevagen 96
address:    SE-811 40 Sandviken
address:    Sweden
admin-c:    TN4606-RIPE
tech-c:     TOBE6-RIPE
tech-c:     SKL26-RIPE
tech-c:     TA8638-RIPE
tech-c:     WE870-RIPE
tech-c:     JA9709-RIPE
nic-hdl:    SNET1-RIPE
mnt-by:     SANDNET-MNT
created:    2002-01-14T15:32:50Z
last-modified: 2023-04-04T13:07:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]