| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GIG AS206254

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206254
as-name:    GIG
org:      ORG-GN155-RIPE
import:     from AS6848 accept ANY
export:     to AS6848 announce AS206254
import:     from AS9057 accept ANY
export:     to AS9057 announce AS206254
import:     from AS200428 accept ANY
export:     to AS200428 announce AS206254
admin-c:    RA10215-RIPE
tech-c:     RA10215-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-be-gigtech-1
created:    2017-02-24T14:29:05Z
last-modified: 2021-11-04T05:32:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GN155-RIPE
org-name:    GIG.tech N.V.
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Antwerpse Steenweg 19
address:    9800
address:    Lochristi
address:    BELGIUM
phone:     +32474201541
admin-c:    RA10215-RIPE
tech-c:     RA10215-RIPE
abuse-c:    AR60833-RIPE
mnt-ref:    mnt-be-gigtech-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-be-gigtech-1
created:    2020-08-12T09:04:29Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ripe admin
address:    Antwerpse Steenweg 19
address:    9800
address:    Lochristi
address:    BELGIUM
phone:     +32474201541
nic-hdl:    RA10215-RIPE
mnt-by:     mnt-be-gigtech-1
created:    2020-08-12T09:04:28Z
last-modified: 2020-08-12T09:04:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]