| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FREEDOMINTERNET AS206238

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206238
as-name:    FREEDOMINTERNET
org:      ORG-FIB21-RIPE
remarks:    -- Transit Providers
import:     from AS57866 accept ANY
export:     to AS57866 announce AS206238
remarks:    -- Downstream customers
import:     from AS211993 ACCEPT AS211993
export:     to AS211993 announce ANY
import:     from AS211588 ACCEPT AS211588
export:     to AS211588 announce ANY
remarks:    -- Peering
import:     from AS8283 accept AS8283
export:     to AS8283 announce AS206238
admin-c:    SA40004-RIPE
tech-c:     SA40004-RIPE
abuse-c:    FIBA3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-nl-freedom-1
created:    2020-03-27T08:20:01Z
last-modified: 2022-02-02T19:10:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FIB21-RIPE
org-name:    Freedom Internet BV
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Tt. Melissaweg 23
address:    1033SP
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31880115600
admin-c:    SA40004-RIPE
tech-c:     SA40004-RIPE
abuse-c:    AR57226-RIPE
mnt-ref:    mnt-nl-freedom-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-nl-freedom-1
created:    2019-12-18T12:03:03Z
last-modified: 2020-12-21T22:54:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Systeembeheer
address:    Tt. Melissaweg 23
address:    1033SP
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31880115665
admin-c:    YW556-RIPE
tech-c:     YW556-RIPE
tech-c:     AV7007-RIPE
nic-hdl:    SA40004-RIPE
mnt-by:     mnt-nl-freedom-1
created:    2019-12-18T12:03:03Z
last-modified: 2021-10-22T18:32:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]