| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PLANET33 AS206138

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206138
as-name:    PLANET33
org:      ORG-pA263-RIPE
import:     from AS12306 accept ANY
export:     to AS12306 announce AS206138
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS206138
admin-c:    UT253-RIPE
tech-c:     UT253-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PLUSLINE-MNT
created:    2020-03-30T12:35:16Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PSG2-RIPE

organisation:  ORG-pA263-RIPE
org-name:    planet 33 AG
org-type:    OTHER
address:    Hofmannstr. 52
address:    D-81379 Muenchen
abuse-c:    AR18711-RIPE
admin-c:    UT253-RIPE
mnt-ref:    PLUSLINE-MNT
mnt-by:     PLUSLINE-MNT
created:    2008-05-07T12:57:55Z
last-modified: 2020-01-31T11:47:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ulrich Theilacker
address:    planet 33 AG
address:    Hofmannstr. 52
address:    D-81379 Muenchen
address:    Germany
phone:     +49 89 2060333 0
fax-no:     +49 89 2060333 33
nic-hdl:    UT253-RIPE
mnt-by:     PLUSLINE-MNT
created:    2008-05-07T12:14:55Z
last-modified: 2011-02-14T09:18:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]