| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  planet-digital AS206091

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206091
as-name:    planet-digital
org:      ORG-PDLE1-RIPE
import:     from AS31543 accept ANY
export:     to AS31543 announce AS206091
import:     from AS34347 accept ANY
export:     to AS34347 announce AS206091
admin-c:    BW3286-RIPE
tech-c:     BW3286-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PLANET-DIGITAL-MNT
created:    2017-03-28T12:51:24Z
last-modified: 2018-09-04T11:59:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PDLE1-RIPE
org-name:    Planet Digital Lichtwellenleiternetz Errichtungs- und Betrieb GmbH & Co KG
org-type:    LIR
address:    Unterlngenfeld 127
address:    6444
address:    Lngenfeld
address:    AUSTRIA
admin-c:    BW3286-RIPE
tech-c:     PDN134-RIPE
abuse-c:    PDAC
mnt-ref:    PLANET-DIGITAL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PLANET-DIGITAL-MNT
created:    2017-03-17T08:52:15Z
last-modified: 2017-09-21T12:27:58Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +43525364830
fax-no:     +43525364831

person:     Bruno Wolf
address:    Planet Digital Lichtewllenleiternetz Errichtungs- und Betrieb GmbH & Co KG
address:    Unterlngenfeld 127
address:    6444 Lngenfeld
address:    AUSTRIA
phone:     +43525364830
fax-no:     +43525364831
nic-hdl:    BW3286-RIPE
mnt-by:     PLANET-DIGITAL-MNT
created:    2017-03-17T08:52:14Z
last-modified: 2017-03-27T12:38:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]