| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.237.249.90 (lg) / ec2-54-237-249-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36ed:f95a::36ed:f95a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TS3M-AS AS206054

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206054
as-name:    TS3M-AS
org:      ORG-TL428-RIPE
import:     from AS25513 accept ANY
export:     to AS25513 announce AS206054
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS206054
admin-c:    TSTR-RIPE
tech-c:     TSTR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TS3M-MNT
created:    2017-04-04T15:05:10Z
last-modified: 2018-09-04T11:59:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TL428-RIPE
org-name:    TowerStream, LLC
org-type:    LIR
address:    Profsoyuznaya st., 16/10, floor 1, door 5, rooms 1-16
address:    117292
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    TSTR-RIPE
tech-c:     TSTR-RIPE
abuse-c:    TSTR-RIPE
mnt-ref:    TS3M-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TS3M-MNT
created:    2017-04-03T13:40:44Z
last-modified: 2019-03-06T12:47:42Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +74951377116

role:      JSC Tower Stream NOC
abuse-mailbox: noc@ts3m.ru
address:    Profsoyuznaya st., 93/A
address:    117279, Moscow, Russia
admin-c:    MT16259-RIPE
admin-c:    AT13988-RIPE
nic-hdl:    TSTR-RIPE
mnt-by:     TS3M-MNT
created:    2018-01-15T13:25:51Z
last-modified: 2018-01-15T13:28:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]