| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BG-MM2NETWORK AS206045

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206045
as-name:    BG-MM2NETWORK
org:      ORG-ML439-RIPE
import:     from AS42555 accept ANY
export:     to AS42555 announce AS206045
import:     from AS31287 accept ANY
export:     to AS31287 announce AS206045
admin-c:    ML20038-RIPE
tech-c:     ML20038-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2017-04-06T10:04:48Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ICL63-RIPE

organisation:  ORG-ML439-RIPE
org-name:    MM2-Network Ltd
org-type:    OTHER
address:    Bulgaria, Sofia 1510, Vasil Kanchev street No 26, entr. A, floor 6, app. 51
abuse-c:    ML20038-RIPE
mnt-ref:    IPACCT-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2017-04-04T20:12:05Z
last-modified: 2017-04-04T20:12:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MM2-Network Ltd
address:    Bulgaria, Sofia 1510, Vasil Kanchev street No 26, entr. A, floor 6, app. 51
abuse-mailbox: mihail_yakimov@yahoo.com
nic-hdl:    ML20038-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2017-04-04T20:09:01Z
last-modified: 2017-04-04T20:11:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]