| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ipnet_kar-tel AS206026

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206026
as-name:    ipnet_kar-tel
org:      ORG-KL166-RIPE
import:     from AS21299 accept ANY
export:     to AS21299 announce AS206026
import:     from AS35168 accept ANY
export:     to AS35168 announce AS206026
import:     from AS197556 accept ANY
export:     to AS197556 announce AS206026
admin-c:    KL3551-RIPE
tech-c:     KL3551-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     kz-ipnet-kar-tel-1-mnt
created:    2017-04-07T16:02:08Z
last-modified: 2018-09-04T11:59:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KL166-RIPE
org-name:    Kar-Tel LLC
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    st. Kadergaly Galairy 2
address:    010010
address:    Astana
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77273500606
admin-c:    KL3551-RIPE
tech-c:     KL3551-RIPE
abuse-c:    AR33409-RIPE
mnt-ref:    kz-ipnet-kar-tel-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     kz-ipnet-kar-tel-1-mnt
created:    2015-09-04T15:41:30Z
last-modified: 2020-12-16T13:03:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Kar-Tel LLP
address:    St. Kadergaly Zhalairy 2
nic-hdl:    KL3551-RIPE
mnt-by:     kz-ipnet-kar-tel-1-mnt
mnt-by:     TNSPLUS-MNT
mnt-by:     SATELCOM-MNT
created:    2018-07-03T09:42:41Z
last-modified: 2018-07-03T09:51:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]