| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PINGDAY-ASN AS206013

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206013
as-name:    PINGDAY-ASN
org:      ORG-PA1355-RIPE
admin-c:    NIKL1-RIPE
tech-c:     PAUL17-RIPE
tech-c:     RJ2075-RIPE
status:     ASSIGNED
import:     from AS29518 accept ANY
export:     to AS29518 announce AS206013
mp-import:   afi ipv6 from AS29518 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS29518 announce AS206013
import:     from AS2119 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS206013
mp-import:   afi ipv6 from AS2119 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS2119 announce AS206013
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ORESUNDSKRAFT-MNT
created:    2022-04-12T08:56:21Z
last-modified: 2022-04-12T09:14:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PA1355-RIPE
org-name:    Pingday AB
org-type:    LIR
address:    Box 642
address:    25225
address:    Helsingborg
address:    SWEDEN
country:    SE
phone:     +46101795021
admin-c:    HA4550-RIPE
tech-c:     HA4550-RIPE
abuse-c:    AR62282-RIPE
mnt-ref:    ORESUNDSKRAFT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ORESUNDSKRAFT-MNT
created:    2021-01-18T08:51:45Z
last-modified: 2021-01-18T08:51:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul Sjoqvist
address:    Pingday AB
address:    Box 642
address:    SE-251 06 Helsingborg
address:    Sweden
phone:     +46 101795023
nic-hdl:    PAUL17-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2022-03-21T15:46:14Z
last-modified: 2022-03-21T15:46:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rikard Jacobsen
address:    Pingday AB
address:    Box 642
address:    SE-251 06 Helsingborg
phone:     +46 42 4903000
nic-hdl:    RJ2075-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-01-31T12:42:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Niklas Pettersson
address:    Pingday AB
address:    Box 642
address:    SE-251 06 Helsingborg
address:    Sweden
phone:     +46 42 4903000
nic-hdl:    nikl1-ripe
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-01-31T12:42:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]