| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DOLOMITINET-AS AS206004

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206004
as-name:    DOLOMITINET-AS
org:      ORG-DG137-RIPE
import:     from AS31543 accept ANY
import:     from AS205099 accept ANY
import:     from AS20811 accept ANY
export:     to AS31543 announce AS206004
export:     to AS205099 announce AS206004
export:     to AS20811 announce AS206004
admin-c:    HN2379-RIPE
tech-c:     AN30665-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-dolomitinetworks-1-mnt
created:    2017-04-13T11:11:52Z
last-modified: 2019-04-10T20:37:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DG137-RIPE
org-name:    DOLOMITINETWORKS S.R.L.S.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Zerfeiger Weg 9
address:    39040
address:    Luesen
address:    ITALY
phone:     +39 349 4563088
admin-c:    HN2379-RIPE
tech-c:     AN30665-RIPE
abuse-c:    AR39476-RIPE
mnt-ref:    it-dolomitinetworks-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-dolomitinetworks-1-mnt
created:    2017-03-06T09:20:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:25:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Albin Niederkofler
address:    Zerfeiger Weg 9
address:    39040
address:    Luesen
address:    ITALY
phone:     +39 349 4563088
nic-hdl:    AN30665-RIPE
mnt-by:     it-dolomitinetworks-1-mnt
created:    2017-03-06T09:20:10Z
last-modified: 2017-03-06T09:20:10Z
source:     RIPE

person:     Hermann Niederkofler
address:    Zerfeiger Weg 9
address:    39040
address:    Luesen
address:    ITALY
phone:     +39 349 4563088
nic-hdl:    HN2379-RIPE
mnt-by:     it-dolomitinetworks-1-mnt
created:    2017-03-06T09:20:10Z
last-modified: 2017-03-06T09:20:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]