| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CYBERSPACE-AS AS20598

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20598
as-name:    CYBERSPACE-AS
descr:     Autonomous System number for Cyber Space,
descr:     an ISP in Lagos, Nigeria
import:     from AS33775 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29835 action pref=100; accept ANY
export:     to AS33775 announce AS20598
export:     to AS29835 announce AS20598
admin-c:    JO638-RIPE
tech-c:     JO638-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NG-CYBERSPACE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:09Z
source:     RIPE

person:     Joe Onwubuya
address:    12 Ologun Agbaje Street,
address:    Victoria Island
address:    Lagos
address:    Nigeria
phone:     +234-1-2610599
nic-hdl:    JO638-RIPE
mnt-by:     NG-CYBERSPACE-MNT
created:    2002-01-14T13:06:59Z
last-modified: 2006-03-14T12:14:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]