| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BURGERKING-AS AS205963

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205963
as-name:    BURGERKING-AS
org:      ORG-BRL6-RIPE
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS205963
import:     from AS8732 accept ANY
export:     to AS8732 announce AS205963
import:     from AS8492 accept ANY
export:     to AS8492 announce AS205963
remarks:    Vympelcom BGP peering
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS205963
import:     from AS42014 accept ANY
export:     to AS42014 announce AS205963
remarks:    Retn BGP peering
import:     from AS57304 accept ANY
export:     to AS57304 announce AS205963
admin-c:    AG27000-RIPE
admin-c:    DM19448-RIPE
tech-c:     AG27000-RIPE
tech-c:     DM19448-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-burgerking-1-mnt
created:    2017-04-25T16:51:04Z
last-modified: 2023-12-21T14:00:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BRL6-RIPE
org-name:    BURGER RUS LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Per. Medovyy, building 5/1
address:    107023
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74955445000
admin-c:    AG27000-RIPE
admin-c:    DM19448-RIPE
tech-c:     AG27000-RIPE
tech-c:     DM19448-RIPE
abuse-c:    AR40045-RIPE
mnt-ref:    ru-burgerking-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-burgerking-1-mnt
created:    2017-04-24T15:23:45Z
last-modified: 2023-09-25T15:25:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artem Grigorev
address:    107023, Moscow, Medovyi per. 5, bld. 1
phone:     +79162592023
nic-hdl:    AG27000-RIPE
mnt-by:     ru-burgerking-1-mnt
created:    2023-03-22T13:39:14Z
last-modified: 2023-03-22T13:39:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Denis MENTENKO
address:    107023, Moscow, Medovyi per. 5, bld. 1
phone:     +79256259235
nic-hdl:    DM19448-RIPE
mnt-by:     ru-burgerking-1-mnt
created:    2023-03-22T15:18:52Z
last-modified: 2023-09-27T08:34:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]