| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.200.130.163 (lg) / ec2-52-200-130-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34c8:82a3::34c8:82a3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOSTOWEB AS205897

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205897
as-name:    HOSTOWEB
org:      ORG-HL139-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE
import:     from AS36884 accept ANY
export:     to AS36884 announce AS205897
import:     from AS3223 accept ANY
export:     to AS3223 announce AS205897
admin-c:    MT13968-RIPE
tech-c:     MT13968-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAINT-HOSTOWEB
created:    2017-05-10T13:38:16Z
last-modified: 2018-09-04T12:00:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HL139-RIPE
org-name:    HOSTOWEB LTD
org-type:    OTHER
address:    International House, 776-778, BARKING ROAD
address:    London E13 9PJ
address:    United Kingdom
abuse-c:    HA3871-RIPE
mnt-ref:    MAINT-HOSTOWEB
mnt-ref:    SNAPSERV-MNT
mnt-by:     MAINT-HOSTOWEB
created:    2017-05-08T19:24:44Z
last-modified: 2018-08-07T14:23:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mehdi TAZI
org:      ORG-HL139-RIPE
address:    International House, 776-778
address:    Barking Road
address:    London, United Kingdom, E13 9PJ
phone:     +442036082727
nic-hdl:    MT13968-RIPE
mnt-by:     MAINT-HOSTOWEB
created:    2014-01-08T14:20:57Z
last-modified: 2017-10-30T22:32:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]