| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Marmite AS205738

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205738
as-name:    Marmite
org:      ORG-MSZO60-RIPE
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS205738
import:     from AS13110 accept ANY
export:     to AS13110 announce AS205738
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    GS19446-RIPE
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     GS19446-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12912-MNT
mnt-by:     ipartners-mnt
created:    2017-06-14T12:56:47Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EG4-RIPE

organisation:  ORG-MSZO60-RIPE
org-name:    Marmite Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Przemyslowa 4, 62-070 Zakrzewo, Poland
abuse-c:    TBAC12-RIPE
mnt-ref:    Marmite-MNT
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-ref:    AS12912-MNT
mnt-by:     Marmite-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     AS12912-MNT
created:    2017-06-12T12:59:08Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Smolinski
address:    Przemyslowa 4, 62-070 Zakrzewo, Poland
phone:     +48618512761
nic-hdl:    GS19446-RIPE
mnt-by:     Marmite-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     AS12912-MNT
created:    2017-06-12T12:27:23Z
last-modified: 2017-06-12T12:33:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jakub Ulanowski
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    ul. Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 4135093
nic-hdl:    JU276-RIPE
mnt-by:     AS12912-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
created:    2002-09-02T14:53:11Z
last-modified: 2018-08-06T14:47:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]