| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARUBA AS205727

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205727
as-name:    ARUBA
org:      ORG-Ts9-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS205727
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS205727
export:     to AS19905 announce AS205727
admin-c:    SS936-RIPE
tech-c:     SC279-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2017-06-15T07:58:18Z
last-modified: 2018-11-08T09:26:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Ts9-RIPE
org-name:    Aruba S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via San Clemente 53
address:    24036
address:    Ponte San Pietro (BG)
address:    ITALY
phone:     +39 0575 0505
fax-no:     +39 0575 862000
admin-c:    AN3450-RIPE
tech-c:     AN3450-RIPE
mnt-ref:    ARUBA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ARUBA-MNT
abuse-c:    AN3450-RIPE
created:    2004-04-17T11:34:23Z
last-modified: 2022-04-13T08:25:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefano Cecconi
address:    Aruba S.p.A.
address:    Via S.Clemente, 53
address:    24036 Ponte San Pietro (BG)
phone:     +39 0575 0505
fax-no:     +39 0575 862000
nic-hdl:    SC279-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2001-11-28T08:59:30Z
last-modified: 2017-11-15T08:25:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Susanna Santini
address:    Aruba S.p.A.
address:    Via S.Clemente, 53
address:    24036 Ponte San Pietro (BG)
phone:     +39 0575 0505
fax-no:     +39 0575 862000
nic-hdl:    SS936-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T08:14:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]