| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALCORT AS205718

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205718
as-name:    ALCORT
org:      ORG-AIYA1-RIPE
import:     from AS12479 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS32934 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS6895 accept ANY
import:     from AS8075 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS12479 announce AS-ALCORT205718-TRANSITO
export:     to AS2914 announce AS-ALCORT205718-TRANSITO
export:     to AS32934 announce AS-ALCORT205718-TRANSITO
export:     to AS6895 announce AS-ALCORT205718-TRANSITO
export:     to AS8075 announce AS-ALCORT205718-TRANSITO
export:     to AS15169 announce AS-ALCORT205718-TRANSITO
export:     to AS6939 announce AS-ALCORT205718-TRANSITO
import:     from AS202440 accept ANY
export:     to AS202440 announce ANY
admin-c:    AC34453-RIPE
tech-c:     AC34453-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-alcort-ing-1-mnt
created:    2017-06-16T08:16:02Z
last-modified: 2023-02-10T18:58:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AIYA1-RIPE
org-name:    ALCORT INGENIERIA Y ASESORIA S.L.
country:    ES
phone:     +34971917982
geoloc:     40.4392 -3.6215
org-type:    LIR
address:    Gremi Cirurgians i Barbers 25 B.1.1
address:    07009
address:    Palma de Mallorca
address:    SPAIN
admin-c:    AC34453-RIPE
tech-c:     AC34453-RIPE
abuse-c:    AR41099-RIPE
mnt-ref:    es-alcort-ing-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-alcort-ing-1-mnt
created:    2017-05-22T13:13:16Z
last-modified: 2023-12-18T08:59:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alejandro Cortes
address:    Gaspar Sabater 8, 1 C
address:    07010
address:    Palma de Mallorca
address:    SPAIN
phone:     +34971917982
nic-hdl:    AC34453-RIPE
mnt-by:     es-alcort-ing-1-mnt
created:    2017-05-22T13:13:16Z
last-modified: 2017-05-22T13:13:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]