| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-TSI-IPLS AS20570

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20570
as-name:    ASN-TSI-IPLS
org:      ORG-TDG1-RIPE
descr:     Internet and VPN Service Provider
descr:     Nauheimer Str. 101
descr:     D-70372 Stuttgart
descr:     ---------------------------------------------------------
descr:     For routing/peering issues, e-mail 
descr:     For all other issues, e-mail 
descr:     each CC to 
descr:     ---------------------------------------------------------
import:     from AS3320 action pref=200; accept ANY
import:     from AS48951 action pref=200; accept ANY
import:     from AS34009 action pref=100; accept AS34009
import:     from AS-TSI-V4 action pref=100; accept AS-TSI-V4
export:     to AS3320 announce AS20570
export:     to AS48951 announce AS20570
export:     to AS-TSI-V4 announce any
export:     to AS34009 announce any
remarks:    ------------------------
remarks:    IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-TSBS-V6
remarks:    ------------------------
remarks:    URL: http://www.t-systems.de/
admin-c:    TSAC-RIPE
tech-c:     AS8728-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TMD
created:    2001-11-20T12:48:57Z
last-modified: 2020-06-11T09:31:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TDG1-RIPE
org-name:    Telekom Deutschland GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Landgrabenweg 151
address:    53227
address:    Bonn
address:    GERMANY
phone:     +492281810
fax-no:     +492281810
abuse-c:    AR13837-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-TMD
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TMD
admin-c:    AS8728-RIPE
admin-c:    MM23866-RIPE
admin-c:    MS47198-RIPE
admin-c:    TH12429-RIPE
created:    2004-04-17T11:06:35Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Admin-C Role Account for T-Systems Business Services GmbH
address:    Maybachstr. 57
address:    D-70469 Stuttgart
admin-c:    UT1469-RIPE
admin-c:    NW1975-RIPE
admin-c:    SP20089-RIPE
admin-c:    RL4704-RIPE
admin-c:    JK9999-RIPE
tech-c:     TSBS-RIPE
nic-hdl:    TSAC-RIPE
mnt-by:     DE-TSBS-MNT
created:    2006-11-06T14:54:40Z
last-modified: 2021-12-09T12:56:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Schloesser
address:    Telekom Deutschland GmbH
address:    Landgrabenweg 151
address:    D-53227 Bonn
address:    Germany
phone:     +49 228 181 0
mnt-by:     MNT-TMD
nic-hdl:    AS8728-RIPE
created:    2005-08-09T11:13:06Z
last-modified: 2018-08-22T11:42:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]