| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELECOMUNICACION AS205694

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205694
as-name:    TELECOMUNICACION
org:      ORG-FTMS1-RIPE
import:     from AS51487 accept ANY
export:     to AS51487 announce AS205694
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS205694
import:     from AS12357 accept ANY
export:     to AS12357 announce AS205694
import:     from AS35699 accept ANY
export:     to AS35699 announce AS205694
admin-c:    PPR33-RIPE
tech-c:     PPR33-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-fibranetmurcia-1-mnt
created:    2017-06-22T11:18:02Z
last-modified: 2021-05-12T06:03:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FTMS1-RIPE
org-name:    Fibranet Telecomunicaciones Murcia S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/General Torres, 10, Cabezo de Torres
address:    30110
address:    Murcia
address:    SPAIN
phone:     +34968450806
admin-c:    PPR33-RIPE
tech-c:     PPR33-RIPE
abuse-c:    AR37024-RIPE
mnt-ref:    es-fibranetmurcia-1-mnt
mnt-ref:    COPROSYS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-fibranetmurcia-1-mnt
created:    2016-07-20T12:31:01Z
last-modified: 2021-07-12T08:36:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pablo Peinado Rocamora
address:    C/General Torres, 10, Cabezo de Torres
address:    30110
address:    Murcia
address:    SPAIN
phone:     +34968450806
nic-hdl:    PPR33-RIPE
mnt-by:     es-fibranetmurcia-1-mnt
created:    2016-07-20T12:31:00Z
last-modified: 2016-07-20T12:31:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]