| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.82.149 (lg) / ec2-44-200-82-149.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:5295::2cc8:5295 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Algathia AS205684

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205684
as-name:    Algathia
descr:     Algathia
remarks:    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
remarks:    - -
remarks:    - \ | | | _) -
remarks:    - _ \ | _` | _` | __| __ \ | _` | -
remarks:    - ___ \ | ( | ( | | | | | | ( | -
remarks:    - _/ _\_|\__, |\__,_|\__|_| |_|_|\__,_| -
remarks:    - |___/ -
remarks:    - -
remarks:    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
remarks:    === Transits ===
remarks:    = Leonix Telecom =
mp-import:   afi any.unicast from AS50628 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS50628 announce AS-ALGATHIA
remarks:    = Gatan Ferez =
mp-import:   afi any.unicast from AS212783 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS212783 announce AS-ALGATHIA
remarks:    = Hivane =
mp-import:   afi any.unicast from AS34019 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS34019 announce AS-ALGATHIA
remarks:    === Peers ===
remarks:    = PrivateHeberg =
mp-import:   afi any.unicast from AS210030 accept ANY # Waiting for more specific as-set
mp-export:   afi any.unicast to AS210030 announce AS-ALGATHIA
remarks:    === RIPE Stuff ===
org:      ORG-ALGA4-RIPE
sponsoring-org: ORG-LTS25-RIPE
admin-c:    PELT-RIPE
tech-c:     PELT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALGATHIA-MNT
created:    2022-04-20T13:12:51Z
last-modified: 2022-10-08T22:49:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ALGA4-RIPE
org-name:    LE THIEC Pierre-Emmanuel EIRL
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    16 passage de la main d'or, 75011 Paris, France
abuse-c:    AA39472-RIPE
admin-c:    PELT-RIPE
mnt-ref:    ALGATHIA-MNT
mnt-by:     ALGATHIA-MNT
mnt-by:     PELETHIEC-MNT
created:    2022-04-14T15:17:50Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     LE THIEC Pierre-Emmanuel
address:    16 Passage de la main d'or, 75011 Paris
phone:     +33 1 89 16 54 15
nic-hdl:    PELT-RIPE
mnt-by:     PELETHIEC-MNT
created:    2022-04-20T13:32:53Z
last-modified: 2022-04-20T20:01:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]