| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VATTENFALL-AB AS205664

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205664
as-name:    VATTENFALL-AB
org:      ORG-ABUS856-RIPE
import:     from AS2686 accept ANY
export:     to AS2686 announce AS205664
import:     from AS3301 accept ANY
export:     to AS3301 announce AS205664
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS205664
admin-c:    DR7890-RIPE
admin-c:    DS20578-RIPE
tech-c:     DS20578-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAINT-AS2686
created:    2017-06-28T15:34:51Z
last-modified: 2020-12-01T14:36:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AGNS1-RIPE

organisation:  ORG-ABUS856-RIPE
org-name:    Swedish State Power Board (Vattenfall)
org-type:    OTHER
address:    SE-169 92 Stockholm
address:    Sweden
abuse-c:    ABUS2357-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-03-14T13:50:30Z
last-modified: 2016-08-12T11:04:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dani Rueegg
address:    AT&T Global RIPE ADMIN
phone:     +1
nic-hdl:    DR7890-RIPE
mnt-by:     maint-as2686
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-03-13T07:57:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dirk Scherbarth
nic-hdl:    DS20578-RIPE
address:    Vattenfall Europe Information Service GmBH
address:    DE
phone:     +4940600054710
mnt-by:     EU-IBM-NIC-MNT
created:    2017-06-28T14:35:54Z
last-modified: 2017-06-28T14:35:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]