| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.21.182 (lg) / ec2-44-192-21-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:15b6::2cc0:15b6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CODE200-ISP2 AS205659

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205659
as-name:    CODE200-ISP2
org:      ORG-UC48-RIPE
import:     from AS62874 accept ANY
export:     to AS62874 announce AS205659
import:     from AS203061 accept ANY
export:     to AS203061 announce AS205659
admin-c:    CA9426-RIPE
tech-c:     CA9426-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-lt-code200-1
created:    2017-06-29T09:22:56Z
last-modified: 2021-03-19T20:22:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UC48-RIPE
org-name:    UAB code200
country:    LT
org-type:    LIR
address:    Gostauto 40A
address:    LT03163
address:    Vilnius
address:    LITHUANIA
admin-c:    CA9426-RIPE
tech-c:     CA9426-RIPE
abuse-c:    AR49890-RIPE
mnt-ref:    mnt-lt-code200-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-lt-code200-1
created:    2018-12-14T08:23:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:25:11Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +37052078731

role:      code200_noc
address:    Gostauto 40A, Vilnius, Lithuania
nic-hdl:    CA9426-RIPE
mnt-by:     mnt-lt-code200-1
created:    2019-11-14T06:58:29Z
last-modified: 2020-07-13T08:34:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]